Wat gaat er gebeuren in Zoeterwoude?

Dat willen we graag van u horen!

De gemeente maakt een gebiedsvisie voor de voorzieningen van Zoeterwoude-Rijndijk. Hierbij betrekken wij  bewoners, onderwijs- en zorginstellingen, culturele en sportverenigingen, winkeliers en ondernemers. Op 4 september 2017 was er in de Goede Herderkerk een brede avond over de voorzieningen in Zoeterwoude-Rijndijk. Met meer dan 100 bezoekers gingen wij, aan de hand van vier stellingen, in gesprek over het voorzieningenniveau in Zoeterwoude-Rijndijk. Tot 18 september 2017 kon men ook op deze vier stellingen reageren via dit online platform. Lees de eerste resultaten in het nieuwsbericht. 

Laatste Nieuws/Documenten

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste Nieuws/Documenten","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_id DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showAuthor":false,"showDate":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Blog wethouder Ton de Gans

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Blog wethouder Ton de Gans","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"58","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-pencil","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}