Wat gaat er gebeuren in Zoeterwoude?

Over dit platform

De gemeente Zoeterwoude heeft het initiatief genomen voor dit online platform. We gebruiken dit platform om in gesprek te gaan met inwoners en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld over de toekomst van Zoeterwoude of over specifieke projecten. Daarnaast kunnen inwoners zelf ideeën toevoegen en met elkaar in gesprek gaan.

Wilt u als Zoeterwoudenaar gebruik maken van dit platform voor een project? Neem dan contact op via gemeente@zoeterwoude.nl

Cookie settings